MASH Frederiksberg

Gammel Kongevej 116
1850 Frederiksberg

Monday 12:0015:00

  17:3022:00

Tuesday 12:0015:00

  17:3022:00

Wednesday 12:0015:00

  17:3022:00

Thursday 12:0015:00

  17:3023:00

Friday 12:0015:00

  17:3023:00

Saturday 17:3023:00

Sunday 17:3022:00