Mad & Kaffe Frederiksberg

Godthåbsvej 45
2000 Frederiksberg

Monday 08:3021:00

Tuesday 08:3021:00

Wednesday 08:3021:00

Thursday 08:3021:00

Friday 08:3021:00

Saturday 08:3021:00

Sunday 08:3020:00

image/svg+xml