Restaurant Polly København

Gammel Kongevej 96
1850 Frederiksberg

Monday 08:0023:00

Tuesday 08:0023:00

Wednesday 08:0000:00

Thursday 08:0000:00

Friday 08:0000:00

Saturday 09:0000:00

Sunday 09:0023:00

image/svg+xml