Restaurant Iki Sushi Frederiksberg

Gammel Kongevej 41B
1610 København

Monday 12:0022:00

Tuesday 12:0022:00

Wednesday 12:0022:00

Thursday 12:0022:00

Friday 12:0022:00

Saturday 12:0022:00

Sunday 12:0022:00