Restaurant Havfruen

Nyhavn 39
1051 København

Monday 11:3021:30

Tuesday 11:3021:30

Wednesday 11:3021:30

Thursday 11:3021:30

Friday 11:3022:00

Saturday 11:3022:00

Sunday 11:3021:30

image/svg+xml