Letz Sushi Christianshavn

Overgaden Oven Vandet 41
1415 København

Monday 12:0021:00

Tuesday 12:0021:00

Wednesday 12:0021:00

Thursday 12:0021:00

Friday 12:0021:00

Saturday 12:0021:00

Sunday 12:0021:00