La Banchina

Refshalevej 141
1432 København

Monday 08:0016:00

Tuesday 08:0016:00

Wednesday 08:0016:00

Thursday 08:0018:00

Friday 08:0017:00

  18:0020:30

Saturday 08:0018:00

Sunday 08:0018:00

image/svg+xml