Bistro Royal

Kongens Nytorv 26
1050 København

Monday 08:0000:00

Tuesday 08:0000:00

Wednesday 08:0000:00

Thursday 08:0002:00

Friday 08:0002:00

Saturday 09:0002:00

Sunday 09:0000:00

image/svg+xml