Om webshop indstillinger

Du kan ændre link adressen til din webshop side på siden Offentlige profiledetaljer.